SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 z Oddziałami Integracyjnymi W MARKACH

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków

 

ul. Szkolna 9    05 - 270 Marki

 

tel. (22) 781 11 29 

 

mail: sp2marki@wp.pl

 

                                

 

 

Dokumenty dotyczące naboru do szkoły

(do pobrania)

 

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

 

Zgłoszenie do klasy I

 

REGULAMIN BOISK

 

REGULAMIN PLACU ZABAW

 

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW UCZNIOM

 

Remont szkoły 2006

 

Historia szkoły

 

Statut szkoły

Uchwała  nr 1/15/16 w sprawie zmian w statucie szkoły.

 

WSO

 

Program wychowawczy

Program profilaktyki

Kalendarz 2016/2017

 

Hymn szkoły

 

Zebrania klasy 1 - 3

 

Zebrania klasy 4 - 6

 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

 

Przydział wychowawstw

 

Dzwonki 

 

Obwód

 

Administracja

 

Pedagog  Psycholog Logopeda  Rehabilitant

 

Biblioteka

 

Koła zainteresowań

 

Plan lekcji

 

 

KONKURS HISTORYCZNY

 

Patroni naszej szkoły – żołnierze AK II Rejonu Celków

organizowany z okazji

XX rocznicy nadania imienia Żołnierzy AK II Rejonu Celków

Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

w Markach

 

Regulamin

 

==========================================================

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Miejsca pamięci i straceń związane z Żołnierzami II Rejonu Celków

organizowany z okazji

XX rocznicy nadania imienia Żołnierzy AK II Rejonu Celków

Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

w Markach

 

Regulamin

 

==========================================================

KONKURS PLASTYCZNY - 3D dla klas 1-6

pt. Statuetka „Celka”

organizowany z okazji

XX Rocznicy Nadania Imienia Żołnierzy AK II Rejonu Celków VII Obwodu Obroża

Szkole Podstawowej Nr II z Oddziałami Integracyjnymi

w Markach

 

Regulamin

 

Formularz zgłoszeniowy

 

==========================================================

KONKURS PLASTYCZNY dla klas 0-3

pt. „20 Imieniny Mojej Szkoły”

organizowany z okazji

XX Rocznicy Nadania Imienia Żołnierzy AK II Rejonu Celków VII Obwodu Obroża

Szkole Podstawowej Nr II z Oddziałami Integracyjnymi

w Markach

 

Regulamin

 

Formularz zgłoszeniowy

 

==========================================================

KONKURS MUZYCZNY

organizowany z okazji

XX Rocznicy Nadania Imienia Żołnierzy AK II Rejonu Celków VII Obwodu Obroża

Szkole Podstawowej Nr II z Oddziałami Integracyjnymi

w Markach

 

Regulamin

 

Formularz zgłoszeniowy

 

==========================================================

 Projekt Lekki Tornister

 

Lekki Tornister jest ogólnopolskim projektem, skierowanym do uczniów klas I–III szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych kl.0 i prowadzonym przez Fundację Rosa od 2011 roku.
To działania prozdrowotne, zmierzające w kierunku profilaktyki chorób układu ruchu wśród najmłodszych. Prowadząc projekt chcemy skierować apel  do rodziców i opiekunów dzieci wczesnoszkolnych, by regularnie kontrolowali zawartość plecaków swoich pociech; do nauczycieli – by wymagali noszenia tylko niezbędnych podręczników, zeszytów i ćwiczeń; oraz do samych uczniów, edukując ich, jak prawidłowo spakować i nosić tornister.

 

tekst: p. M. Binkiewicz

==========================================================

Edukacja przez Szachy w Szkole

 

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO „EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE”

 

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności matematycznych  uczniów. Szczególnie

w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowania ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja.

tekst: p. M. Binkiewicz

==========================================================

Wizyta uczniów z klas 3b i 3f w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego.

 

7 września 2016r. na dobry początek roku szkolnego uczniowie z klasy 3b i 3f wybrali się na wycieczkę do Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Zgodnie z zapowiedziami program miał być pełen niespodzianek, ale to co czekało na naszych uczniów przeszło oczekiwania wszystkich .Na początku przyglądaliśmy się jak wygląda musztra, a potem uczestniczyliśmy w prawdziwej defiladzie. Tuż obok placu defilady znajdowało się stanowisko z armatami, które oddają salwy podczas najważniejszych uroczystości państwowych. Żołnierze prezentowali to, jak one działają i opowiadali ciekawe historie związane z pracą przy takich armatach. Następnie po kilkuminutowym marszu dotarliśmy do miejsca, w którym swoje układy ćwiczyła Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Wszyscy z zapartym tchem oglądali popisy grających i maszerujących żołnierzy. Następna atrakcja czekała na nas na stolikach. Karabiny, granaty, hełmy ,szable, maski gazowe – to wszystko można było dotknąć , przymierzyć i przez chwilę poczuć się jak w prawdziwym wojsku. W sali pamięci obejrzeliśmy krótki film o batalionie. Potem udaliśmy się do autokaru, ale tylko po to aby udać się w inny punkt Warszawy. Tam czekały na nas konie oraz kawalerzyści, którzy swą niezwykle piękną jazdą konno uświetniają wiele uroczystości. Pokaz jazdy, którą specjalnie dla nas przygotowano, zachwycił nas wszystkich. Odwiedziliśmy również konie w ich stajniach. Po tych atrakcjach udaliśmy się do autokaru by wrócić do szkoły. Na koniec jeszcze jedna niespodzianka. Każdy uczestnik otrzymał torbę z wieloma prezentami .Po tych wspaniałych przeżyciach udaliśmy się do Marek .Za te wszystkie niezapomniane chwile uczniowie i wychowawcy serdecznie dziękują Rodzicom Mai Wrońskiej , którzy przyczynili się do zorganizowania naszej wycieczki.

 

 Zdjęcia

 

tekst i zdjęcia: p. R. Sędek

==========================================================

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

STYPENDIUM SZKOLNE
w roku szkolnym 2016/2017

 

·      Przysługuje uczniom szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 514 zł (netto).

·    Rodzice uczniów mieszkających w Markach składają wypełnione wnioski (formularze u pedagoga szkolnego) oraz zaświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku do pani Kamili Sekuły (pedagoga szkolnego) s. 20

 

do 15 września !!!

·       Rodzice uczniów mieszkających poza obrębem Marek
(np.
Warszawa
) sami załatwiają formalności, do szkoły przynoszą wypełnione wnioski w celu podstemplowania.

 

OBIADY W SZKOLE
w roku szkolnym 2016/2017

 

·      Rodzice uczniów, którzy będą korzystali z refundowanych (darmowych) obiadów w szkole bezzwłocznie muszą udać się do OPS (ośrodka pomocy społecznej) w celu załatwienia formalności.

Pedagog szkoły
Kamila Sekuła

==========================================================

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Pracownicy Szkoły

 

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Przed nami ciekawy czas spotkań z nauką, kulturą i sztuką, czas spotkań z ciekawymi ludźmi, czas wycieczek, realizacji pomysłów i projektów. Życzę Wszystkim wielu sukcesów, możliwości samorealizacji, spełnienia marzeń, wytrwałości i cierpliwości, a przede wszystkim radości z możliwości bycia razem.

Przygotowania do inauguracji tego roku trwały przez całe wakacje. Udało się nam zrealizować część planów inwestycji.

Dzięki wyremontowaniu piwnicy, w której został urządzony pokój nauczycielski, w sali nr 6, znajdującej się na drugim półpiętrze, mogliśmy urządzić świetlicę dla klas pierwszych.

Bardzo ważnym elementem edukacji jest wdrażanie dzieci do szeroko rozumianej estetyki, także estetyki spożywania posiłków. Mam nadzieję, że pięknie pomalowania jadalnia pomoże nam w realizacji wspaniałego zadania.

W celu usprawnienia komunikacji sekretariatu szkoły z rodzicami, stworzenia bezpiecznej atmosfery podczas załatwiania spraw ważnych dla uczniów i ich rodziców, pozyskaliśmy dodatkowe pomieszczenie administracyjne poprzez przerobienie jednej z łazienek, znajdujących się na parterze. W sekretariacie szkoły urzęduje teraz tylko pani Dorota Biadun - sekretarz szkoły, a, p. Hanna Laszkowska zajmująca się kadrami i p. Jolanta Skowrońska - intendentka w nowym pomieszczeniu.

W tym roku szkolnym, z uwagi na dużą ilość oddziałów szkolnych w porównaniu z liczba sal lekcyjnych, wprowadziliśmy też zmianę organizacyjną, która polega na przeniesieniu pierwszej godziny zajęć lekcyjnych z 8.00 na 7.10. Przebywanie na zajęciach do późnych godzin popołudniowych nie sprzyja efektywnej pracy, a wszystkim zależy nam na jak najlepszych wynikach osiąganych przez dzieci.

Uprzejmie przypominam, że miniony rok szkolny, w związku z potrzebą zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, wprowadziliśmy rozwiązania, które w znacznym stopniu ograniczą możliwość wtargnięcia na teren placówki osób niepożądanych.

Jedną z takich zmian jest uruchomienie elektronicznej kontroli wejść i wyjść. Wejście dzieci do szkoły wymaga zalogowania się poprzez przyłożenie transportera - breloka do czytnika znajdującego się w holu głównym. Analogiczna czynność dzieci powtórzą podczas wyjścia ze szkoły. Transportery - breloki zostaną Państwu wypożyczone - jedna sztuka dla jednego dziecka (nie ma możliwości wypożyczenia większej ilości). W przypadku jego zgubienia - rodzice będą musieli zakupić dziecku nowy (takie sytuacje należy zgłosić w sekretariacie szkoły).

Rodzice i opiekunowie, chcący odebrać dziecko ze świetlicy, proszeni są o kontaktowanie się z nauczycielami za pomocą  widedomofonów.

Osobiście po swoje dzieci będą mogli wchodzić tylko rodzice (opiekunowie) uczniów oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w ciągu pierwszego miesiąca nauki (wrzesień) oraz rodzice (opiekunowie) dzieci z niepełnosprawnością przez cały rok szkolny - jeżeli zaistnieje uzasadniona potrzeba.

Wszystkie osoby nie będące pracownikami szkoły są zobowiązane wpisać się do księgi wejść i wyjść, która znajduje się u dozorcy. Wejścia takich osób (także rodziców) powinny być podyktowane ważną potrzebą, np. rozmowa z nauczycielem, pedagogiem szkolnym, sekretarzem, dyrektorem itp.

Mam nadzieję, że docenią Państwo nasze starania dotyczące zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i komfortu na terenie szkoły.

 

Jeszcze raz życzę dobrego roku szkolnego 2016/2017.


Z wyrazami szacunku

Katarzyna Łempicka

Dyrektor szkoły

 Zdjęcia

==========================================================

Uroczyste rozpoczęcie

 

roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się

 

1 września 2016r.

 

godz. 9.00 – klasy IV-VI

 

godz. 9.30 – klasy II – III

 

godz. 10.00 – klasy 0 – I

 

W imieniu Ks. Proboszcza zapraszamy wszystkich

na Mszę Św., która odbędzie się o godz. 8.00 w kaplicy

pw. NMP Matki Kościoła przy ul. Ząbkowskiej

 

 ==========================================================

  Program "Owoce w szkole"

 

Szanowni rodzice uczniów klas I – III

Program „Owoce w szkole” jest programem wprowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego skierowanym do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Jego celem jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe.

W ramach programu uczniowie będą otrzymywać za darmo porcje owocowo – warzywne. Będą to owoce i warzywa: jabłka, gruszki, truskawki, marchew, rzodkiewka, słodka papryka, ogórki oraz soku owocowe, warzywne lub owocowo – warzywne.

Więcej informacji na ten temat znajda Państwo na stronie internetowej:

 

 www.arr.gov.pl   

 

Europejski program "Mleko w szkole"

Dzieci z klas I-III naszej szkoły otrzymują darmowe mleko w ramach unijnego programu „Mleko w szkole”.

 

Europejskie programy "Mleko w szkole" i "Owoce w szkole"

Dzieci z klas I-III naszej szkoły otrzymują darmowe mleko oraz owoce i warzywa w ramach unijnego programu.

 

Europejski program "Owoce w szkole"

Dzieci z klas I-III naszej szkoły otrzymują darmowe owoce w ramach unijnego programu „Owoce w szkole”.

 

*****************************

Godziny pracy sekretariatu szkoły

*****************************

Numery wewnętrzne telefonów szkoły

*****************************

Zestaw podręczników do poszczególnych klas na rok szkolny 2016/2017

*****************************

Przydział do klas 0

Klasa Oa

Klasa Ob

Wyprawka dla klas Oa, Ob

Wyprawka dla klas 1a, 1b, 1c

*****************************

 

*****************************

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

 

Kryteria postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

 

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych

 

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli

*****************************

JADŁOSPIS

INFORMACJA O OBIADACH

*****************************

*****************************

*****************************

mail: radasp2marki@wp.pl 

Prezydium Rady Rodziców:

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

 

===============================

LINKI RADY RODZICÓW

Konto Rady Rodziców

Wpłaty na konto

Regulamin Rady Rodziców

Druk wniosku o dofinansowanie wjazdu ucznia

Procedura przyznania dofinansowania uczniom wyjazdów i wycieczek

Wzór wypełnionego wniosku o dofinansowanie

****************************

Uchwała Rady Miasta Marki w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

****************************

****************************

Wolontariat SP2

****************************

     
 Aktualizacja: wrzesień 2016r.

Administrator: Justyna Kaczmarczyk